Trajter meno očistiť nežiadal. Súd teraz vyhlásil, že za vraždu Deáka zaplatil

Autor: Júlia Piraňa Mikolášiková | 8.5.2016 o 19:00 | (upravené 8.5.2016 o 19:25) Karma článku: 10,50 | Prečítané:  7805x

Marek Trajter zadal požiadavku sýkorovcom na vykonanie vraždy Romana Deáka, za najmenej 2 milióny korún. Uvádza súd v písomnom rozsudku. Konštatoval tak jeho vinu, aj napriek tomu, že stíhanie voči nemu ešte vlani zastavil.

Vlani v októbri Najvyšší súd definitívne zastavil trestné stíhanie bohatého a vplyvného podnikateľa Mareka Trajtera v prípade vraždy Romana Deáka.

 „Takéto rozhodnutie sme očakávali so zreteľom na rozhodnutie prvostupňového Špecializovaného trestného súdu, ktorý akceptoval argumenty obhajoby. Nikdy by som obhajobu v takejto trestnej veci neprijala, ak by som nebola presvedčená o nevine klienta,“ povedala vtedy pre TASR jeho obhajkyňa Eva Mišíková.

S nevinou jej bývalého klienta je to však inak. Senát špecializovaného trestného súdu teraz v rozsudku nad bossom sýkoriek Róberta Lališa a spol. na strane osem vinu Trajtera konštatoval.

„M.T. v presne nezistenom čase v období mesiacov júl a august roku 1999 v reštaurácií Tenis v Bratislave zadal požiadavku Petrovi Havasimu a Ivanovi Cupperovi na vykonanie vraždy poškodeného Romana Deáka, za poskytnutie finančnej odmeny vo výške najmenej 2 milióny slovenských korún (viac ako 64 tsíc eur) za jej splnenie,“ napísal  v rozsudku predseda senátu Špecializovaného trestného súdu Jozef Šutka. 

Vo verdikte sa ďalej uvádza, že Róbert Lališ odovzdal časť finančných prostriedkov za spáchanie skutku osobám, ktoré sa na ňom zúčastnili krátko po jeho spáchaní, pričom finančné prostriedky mu poskytol M.T.

Bez trestu

Trestné stíhanie proti pôvodne obžalovanému Trajterovi zastavili z dôvodu, že skutok uvedený v obžalobe právne kvalifikovaný ako trestný čin  vraždy v úmysle získať majetkový prospech, alebo v úmysle zakryť, alebo uľahčiť iný trestný čin, alebo z inej obzvlášť zavrhnutia hodnej pohnútky a obzvlášť surovým alebo trýznivým spôsobom, formou účastníctva je premlčaný.

Premlčanie vraždy

Pri „závažnejšej" vražde - spáchanej v úmysle získať majetkový prospech, alebo v úmysle zakryť, alebo uľahčiť iný trestný čin, alebo z inej obzvlášť zavrhnutiahodnej pohnútky a obzvlášť surovým alebo trýznivým spôsobom, formou účastníctva je premlčacia doba 20 rokov. Pri „obyčajnej“ vražde je premlčacia doba 10rokov.

Súd vyhlásil, že prokurátor neuniesol dôkazné bremeno a vykonaným dokazovaním na hlavnom pojednávaní sa nepodarilo preukázať, že Trajer profitoval z Deákovej smrti a angažoval v prerozdeľovaní jeho majetku. Viac si môžete prečítať tu.

Vražda Deáka sa stala v októbri 1999, Trajtera z nej obvinili v apríli 2013, teda po štrnástich rokoch.

Ak bolo stíhanie zastavené v dôsledku premlčania, obžalovaný môže trvať na prejednaní veci a dosiahnuť tak očistenie svojho mena. Ak potom súd nezistí iný dôvod na oslobodenie, vysloví vinu, nie však trest.

Trajer však po zastavení trestného stíhania svoje meno očistiť nežiadal. Prečo, povedať nechcel.

Pojednávanie s ďalšími obžalovanými na čele s Róbertom Lališom alias Kýblom pokračovalo ďalej.  V marci senát Špecializovaného trestného súdu vyhlásil spomínaný rozsudok.

Takto ho zavraždili

Róbert Lališ a Ivan Cupper  naplánovali vykonanie vraždy Romna Deáka. Lališ stanovil úlohy ostatným. Za strelcov určil Jozefa Roháča a Jurija Frejera, Daniela Vaniša poveril zabezpečiť garáž a chatu. Martin Bihari do garáže v Malackách schoval ukradnuté auto. Martin Kováč 20. októbra 1999 okolo 19,00 hod. priviezol ku garáži Bihariho, ktorý presadol do vozidla z garáže a odišiel do Bratislavy, potom doviezol Roháča a Fejera do blízkosti Bagarovej ulice v Dúbravke v Bratislave. Cupper a Havasi sledoval Deáka a tiež istili Roháča a Fejera.  Keď Deák o 20,15 hod.  kráčal k svojmu automobilu , Roháč a Fejer na neho zozadu vystrelili. Zasiahli ho spolu 19-timi strelami. Z miesta činu ušli.  Bihari auto na druhý deň doviezol spolu so zbraňami naspäť do  garáže v Malackách.

Aktéri

  • Róberta Lališa za vraždu Deáka, ďalšie vraždy a iné trestné činy poslali do väzenia na doživotie.
  •  Ivana Cuppera a Jozefa Roháča odsúdili na doživotie.
  • Martin Bihari dostal 23 ročný trest.
  • Martin Kováč, je vylúčený na samostatné konanie.
  • Verdikt nie je právoplatný. Rozhodovať tak bude Najvyšší súd.
  • Jurij Fejer, Juraj Billik boli odsúdený už skôr. Súd schválil dohodu a vine a treste, ktorú uzavreli s prokurátorom. V prípade tak vystupovali ako svedkovia.
  • Daniel Vaniš je v prípade svedkom.
  • Peter Havši je mŕtvy, zavraždili ho v júli 2004.

Dôkazy

Rozsudok mi Špecializovaný trestný súd sprístupnil podľa infozákona. Senát vo verdikte poukazuje na výpovede svedkov Daniela Vaniša, Juraja Billika, Jurija Fejera, ktorí sa priznali k účasti na vražde Deáka. Fejer uviedol, že bol jedným zo strelcov. Na hlavnom pojednávaní sa k účasti na vykonaní tohto činu priznali aj obžalovaní Martin Kováč a Martin Bihari. Ako druhého strelca jednoznačne označili obžalovaného Jozefa Roháča.

„Svedkovia Vaniš, Fejer, Billik a obžalovaní Kováč a Bihari uviedli, že to bol Róbert Lališ, ktorý naplánoval a nariadil vykonanie predmetného skutku, a to na objednávku od Mareka Trajtera, pričom túto objednávku mal sprostredkovať dnes už nebohý Peter Havasi,“ konštatuje sudca v rozsudku.

Súd sa ďalej odvoláva na svedecké výpovede Vaniša, Fejera, Billika, ako aj výpovede obžalovaných Kováča a Bihariho, ktorí uviedli, že v predmetnom období mali za úlohu sledovať rusky hovoriace osoby s úmyslom ich usmrtenia. K tomu malo prísť s najväčšou pravdepodobnosťou v ten istý deň ako bol zavraždený Deáka. Na dohodnuté miesto mal prísť Havasi s informáciou o presnom mieste pobytu Deáka a naliehal, aby vykonali jeho vraždu. K naliehaniu sa pridal aj obžalovaný Roháč, keďže podľa Havasiho malo ísť o peniaze. Obžalovaný Lališ teda rozhodol o tom, že v ten deň Deáka zavraždia.

Ako vyplýva z výpovede obžalovaného Bihariho, odovzdal Kováčovi odkaz, že ho volá obžalovaný Lališ, pričom túto skutočnosť obžalovaný Kováč potvrdil. Lališ poslal Kováča do Malaciek, aby Bihari vyzdvihol automobil a prišiel s ním späť ako vodič. To, že Kováč odviezol Bihariho do Malaciek, okrem týchto dvoch osôb potvrdzuje aj svedok Vaniš.

Následne obžalovaný Bihari sa s vozidlom, ktoré val z garáže od svedka Vaniša vrátil späť do Bratislavy na rovnaké miesto, do tohto auta nasadli určení strelci –  Roháč a Fejer. Odviezol ich na miesto ktoré určil Lališ. Bihari uviedol, že po krátkom čase začul streľbu, do auta k nemu nasadli Fejer a Roháč a z miesta činu ich odviezol. Fejera do domu kultúry v Dúbravke, odkiaľ ho mal odviesť Havasi a Roháč na konečnú zastávku električiek v Dúbravke. Tento priebeh potvrdili aj svedkovia Fejer a Billik.

Neskôr sa  Bihari s automobilom vrátil do Malaciek. Vaniš mu otvoril garáž, v ktorej odstavil auto, a spolu s Vanišom sa vrátili do Bratislavy do objektu FIAT, v ktorom mal Bihari odparkované svoje vozidlo.

V súvislosti s týmto skutkom súd vo verdikte uvádza aj skutočnosť, že svedok Vaniš vypovedal, že práve na pokyn Lališa zabezpečil na Záhorí chatu, ako aj garáž, do ktorej malo byť umiestnené auto použité pri vražde Deáka. Do tohto vozidla Vaniš taktiež prichystal zbrane.

„Podľa výpovedí, jednak svedkov Vaniša, Billika a Fejera, ako aj obžalovaných Kováča a Bihariho , objednávateľom vraždy bol Marek Trajter, voči ktorému bolo trestné stíhanie zastavené,“ odvoláva sa  sudca na výpovede na strane osemdesiatštyri rozsudku.

Senát sa poukazuje na svedectvo Vaniša, ktorý mal tieto informácie počuť v reštaurácii Tenis, a pri tomto mali byť prítomní obžalovaný Cupper a Havasi. Rovnaké skutočnosti sa mali svedkovia Billik a Fejer dozvedieť od samotného obžalovaného Lališa.

Súd bral do úvahy výpovede obžalovaných Kováča a Bihariho, ktorí na hlavnom pojednávaní uviedli, že Trajter ponúkol za vraždu 2 milióny slovenských korún, a následne ďalších 20 miliónov za iný obchod. Tieto skutočnosti mal Havasi mylne interpretovať Lališovi, a to tak, že uvedené dve sumy spočítal s tým, že 2 milióny budú vyplatené ihneď po vykonaní skutku.

Senát vo verdikte podotýka, že obžalovaný Kováč sa nevedel vyjadriť k motívu, ktorý mal viesť Trajtera k objednaniu vraždy Deáka a obžalovaný Bihari uviedol, že od  Havasiho sa dozvedel, že motívom malo byť bližšie nešpecifikované poníženie Trajtera Deákom  v minulosti.

V rozsudku sa konštatuje, že Vaniš, Fejer, Kováč aj Bihari  vypovedali, že po vykonaní vraždy im  Lališ vyplatil odmenu. Bihari dostal automobil značky Audi, ktorý neskôr predal za 500 tisíc. Vaniš  dostal 100 tisíc hneď po čine. Fejer dostal 50 tisíc. Kováč si na výšku sumy nespomenul.

Alibi mu robili kamaráti

„Svedkovia Richard Kardian, Anton Novák a Borsi Vybíral sa vo svojich výpovediach pokúšali vytvoriť osobám zúčastneným na tomto skutku, ktoré sa k jeho vykonaniu nepriznali, alibi,“ zhodnotil súd.  ( Ide o kamarátov Mareka Trajtera. – poz. autorky)

Tvrdili, že v deň vraždy, v čase keď sa mal skutok stať boli v reštaurácii U Anjelov  v Bratislave na oslave narodenín Nováka. Mali tam byť prítomní aj obžalovaní  Bihari a Kováč, svedok Fejer i Peter Hvasi, ktorý však z oslavy rýchlo odišiel. Billik však uviedol, že uvedená oslava bola v iný deň, a Fejer a Kováč potvrdili, že v deň vraždy, sa žiadna oslava nekonala.

„Svedok Novák nedokázal vierohodne vysvetliť prečo pri výpovedi tesne po skutku, 22. decembra 1999 neuvádzal žiadne skutočnosti o Havašim a Vanišovi, tak ako tomu bolo pri neskorších výpovediach,“ poukázal v rozsudku súd.

Falošné doklady

Tvrdenia troch vyššie uvedených svedkov, ako aj Mareka Trajtera v procesnom postavení obžalovaného, kedy uviedol, že si nemohol objednať vraždu Deáka u Petra Havasiho, pretože ho až tak nepoznal a neskôr mal z neho strach,  podľa rozsudku vyvracajú svedecké výpovede svedkov Fejera a Billika i obžalovaných Kováča a Bihariho, ktorí potvrdzujú nadštandardné priateľské vzťahy Trajtera a Havašiho. 

Sudca poukazuje aj na zaznamenané odposluchy v inej kauze z decembra 2003 a mája 2004, ktoré dokazujú priateľský vzťah Trajtera a Hvasiho.

V rozsudku sa spomínajú výpovede Fejera a Bihariho, ktorí opísali, že Lališ im povedal, že počas úteku si zadovážil falošné doklady od Mareka Trajtera.

„Pričom priezvisko na sfalšovanom doklade je rovnaké ako priezvisko svedka, ktorý na hlavnom pojednávaní vypovedal v prospech Trajtera," pripomína sudca.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Psychiater Hašto: Rumunské siroty sú príkladom, čo sa stane dieťaťu bez puta s matkou

Jozef Hašto vysvetľuje, ako vzniká väzba matky a dieťaťa.

Na hromadné podujatia už pustia stovky ľudí. Seniorom sa končia nákupné hodiny

Celodenný zákaz vychádzania bude platiť už len v dvoch okresoch.


Už ste čítali?