Takto sudca vysvetlil rozhodnutie o väzbe v korupčnej kauze v justícii

Autor: Júlia Piraňa Mikolášiková | 15.3.2020 o 17:38 | (upravené 15.3.2020 o 22:20) Karma článku: 10,93 | Prečítané:  6422x

Sudca Špecializovaného trestného súdu Peter Pulman rozhodoval o väzbe pre sudcov, advokáta a podnikateľa obvinených v korupčnej kauze okolo Mariana Kočnera. Na 14 stranách vysvetlil, kto patrí do väzby a kto na slobodu.

Ústavný súd SR znížil počet obvinených sudcov, o ktorých mohol Špecializovaný trestný súd rozhodnúť, či ich budú stíhať väzobne. Z trinástich obvinených ostali iba piati. Monika Jankovská, bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti a sudkyňa Krajského súdu Bratislava, Denisa Cviková, sudkyňa Okresného súdu Bratislava 1, Zuzana Maruniaková, sudkyňa Okresného súdu Bratislava 5, Eugen Palášthy, sudca Krajského súdu  Bratislava, Richard Molnár, sudca Krajského súdu Bratislava.

Okrem nich navrhla prokurátorka Úradu Špeciálnej prokuratúry Valéria Simonová väzbu pre troch ďalších ľudí. Bývalú sudkyňu Miriam Repákovú, advokáta Miroslava Mojta a podnikateľa Ladislava Mojžiša.

Všetci boli obvinení pri policajnej akcii zameranej na korupciu v justícii v súvislosti s aktivitami Mariana Kočnera s názvom Búrka. (Celý zoznam obvinených a ďalšie podrobnosti nájdete na konci článku.)

Sklenka kajúcnik a ďalšie dôkazy

V uznesení prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry Valérie Simonovej o vznesení obvinenia a aj  v uznesení sudcu Špecializovaného trestného súdu Petra Pulmana o väzbe sa spomína najmä výpoveď dnes už bývalého podpredsedu Okresného súdu Bratislava 1 Vladimíra Sklenku.  

Vlani v decembri sa vzdal funkcie sudcu a v januári tohto roka mu policajti urobili domovú prehliadku a on začal spolupracovať s políciou a prokuratúrou. Priznáva sa k vlastnej trestnej činnosti a vypovedá proti Marianovi Kočnerovi aj bývalým kolegom.

Prípad je postavený najmä na jeho svedectve, na výpovedi Petra Tótha, bývalého kamaráta Kočnera, na dôkazoch zaistených z mobilných telefónov Kočnera, predovšetkým komunikácií cez aplikáciu Threema a aj na výpovediach bývalých asistentiek Jankovskej.

Zneužívala svoju moc a postavenie

„U obvinenej Moniky Jankovskej je daný dôvod kolúznej väzby tým, že v čase spáchania skutkov bola štátnom tajomníčkou na ministerstve spravodlivosti a práve z titulu svojej funkcie mala ovplyvňovať konanie sudkýň (v kauze zmenky TV Markíza), ktoré sú tiež obvinené. (Zuzana Maruniaková a Denisa Cviková),“ napísal v uznesení o väzbe sudca Špecializovaného trestného súdu Peter Pulman.

Spomína, že činnosť Jankovskej sa nemala obmedziť iba na ovplyvňovanie, ako kauza televízne zmenky, ale mala aj sama organizovať ovplyvňovanie súdnych rozhodnutí. (Napríklad Vodári, či Maják nádeje atď. - pozn. autorky)

Pulman poukázal aj na výpoveď bývalého sudcu Vladimíra Sklenku, že Jankovská mala byť najbližšou spolupracovníčkou Marina Kočnera, podobne vypovedal aj Peter Tóth a odvoláva sa aj na zaistenú komunikáciu z aplikácie Threeema.

Pulman skonštatoval, že obvinenie Jankovskej sa týka viacerých ľudí, ktorých je potrebné vypočuť ako svedkov. Ide najmä o sudcov, ktorí v daných kauzách rozhodovali, ale i strany v konaniach a spoluobvinených.

Podľa Pulmana v súvislosti s naznačenou existenciou obavy z ovplyvňovanie je potrebné dať do pozornosti výpoveď Jankovskej asistentky z ministerstva spravodlivosti, ktorá pracovala s Jankovskou aj s obvinenou Zuzanou Maruniakovou a uviedla, že Maruniaková bola absolútne poslušná a submisívna voči Jankovskej, ktorá bola veľmi direktívna.

„...možno dospieť k záveru, že keď je Jankovská podozrivá, že rôznym spôsobom mala vplývať na rôzne osoby, aby tieto osoby porušili svoje povinnosti a porušili zákon, rovnako bude vyvíjať konanie smerujúce k mareniu objasňovania skutočností závažných pre trestné stíhanie,“ skonštatoval Pulman v uznesení.

Stratila politický aj sudcovský vplyv

Prokurátorka navrhla aj preventívnu väzbu, poukázala na Jankovskej nelegálne príjmy, ktoré mohli byť jej výrazným zdrojom celkových príjmov a odvolávala sa aj na medializáciu luxusného bytu, ktorý užíva a patrí jej synom bez zaťaženia hypotékou.

Sudca Pulman sa s tým nestotožnil. „Obvinená mala na ovplyvňovanie iných, zneužívať najmä svoje postavenie, či už štátnej tajomníčky a politicky činnej osoby, čo v súčasnej dobe evidentne neprichádza do úvahy, nakoľko z tejto funkcie odstúpila má dočasne pozastavený výkon funkcie sudkyne, ktorý je spojený s pravidelným, aj keď výrazne nižším príjmom,“ uviedol.

Pokiaľ ide o vlastníctvo bytu, ktorý užíva, vyhlásil, že "v tomto smere by malo byť podozrenie, že ide o nadobudnutie z nelegálnych finančných prostriedkov a to nie je ničím preukázané.“

 Z Jankovskej mala strach

Marian Kočner je obžalovaný v inom prípade z falšovania zmeniek televízie Markíza za takmer 70 miliónov eur. (Prvostupňový súd ho neprávoplatne odsúdil na 19 rokov a dostal aj finančný trest.- pozn. autorky.)

Podľa aktuálneho obvinenia v korupčnej kauze Jankovská  inštruovala sudkyňu Zuzanu Maruniakovú, čo má robiť v rámci civilného konania na Okresnom súde Bratislava 5. „...ako procesne postupovať v danom spore, ako vytyčovať termíny pojednávaní s cieľom vyhlásenia rozsudku v prospech Kočnera.“

Maruniaková aj v prospech Kočnera rozhodla v prípade zmenky za 8,3 milióna eur. Maruniakovú v komunikácii s Marianom Kočnerom cez aplikácia Threema nazývala Jankovská hlupaňou. Pôvodne pracovala ako riaditeľka kancelárie Jankovskej na ministerstve spravodlivosti, neskôr sa stala sudkyňou na Okresnom súde Bratislava 5.

Sudca Pulman spomenul, že z výpovede Jankovskej asistentky vyplýva, že Maruniaková bola veľmi submisívna, bála sa Jankovskej a neraz aj plakala. V rozhodnutí o väzbe tiež podotkol, že z komunikácie z aplikácie Threema je zrejmé, že Jankovská ju mala ovládať.

Pulman v uznesení ďalej poukázal aj na to, že  výpovede Sklenku a bývalého Kočnerovneho kamaráta Tótha nepriamo dokazujú, že Maruniková mala konať v prospech Kočnera a Jankovskej. Pripomenul, že nepriamo to dokazuje aj výpoveď svedka Sobolovského (sudca Okresného súde Bratislava 5, ktorý mal tiež pridelený prípad zmeniek televízie Markíza – pozn. autorky).

„U obvinenej neexistuje obava, že by ovplyvňovala svedkov alebo spoluobvinených. Počas výsluchu obvinená preukázala, že sa vzdala funkcie sudkyne a tento prejav vôle doručila aj prezidentskej kancelárii a teda neprichádza do úvahy, že by sa mohla vrátiť na súd ako aktívna sudkyňa a ovplyvňovať sudcov a pracovníkov súdu,“ napísal v uznesení Pulman.

Prokurátorka navrhovala ako dôvod väzby aj obavu, že by Marumiaková mohla pokračovať v trestnej činnosti s tým, že „je zvyknutá konať na pokyn a želanie Moniky Jankovskej. Pulman sa s tým nestotožnil, pretože podľa jeho názoru „ide iba o úvahu, ktorej chýba reálny základ“.

Aj keď rodinné pomery by nemali mať vplyv na rozhodnutie o väzbe, je potrebné sa zaoberať aj prostredím, v ktorom sa obvinený pohybuje, v smere či môže vyvolať negatívny spôsob konania, pripomenul Pulman a pri rozhodnutí prihliadol aj na to, že Maruniaková je matku deväťmesačného dieťaťa.

Vplývala na Maruniakovú

Podľa obvinenia sudkyňa Denisa Cviková pomáhala sudkyni Maruniakovej pri písaní rozsudku v kauze zmenky televízie Markíza v prospech Mariana Kočnera za úplatok a sprostredkovať to mala Jankovská.

Pulman zastáva názor, že u Cvikovej je daný dôvod kolúznej väzby. “Bolo zistené, že má byť blízkou osobou Moniky Janskovskej, pričom skutku sa mala dopustiť na jej žiadosť a aj vďaka jej aktívnemu prístupu bol vplyv na konanie Zuzany Maruniakovej citeľnejší a viedol k splneniu cieľa, získania úplatku,“ cituje uznesenie o obvinení.

Pulman sa v rozhodnutí o väzbe opäť odvoláva na výpoveď kľúčového svedka Sklenku, podľa ktorej preradenie Cvikovej na obchodno - právne oddelenie Okresného súdu Bratislava 1 bolo účelové a mala tam kryť protiprávnu činnosť Mariana Kočnera. V jej prípade je potrebné preveriť jej činnosť v konkrétnych veciach a z tohoto hľadiska existuje obava, že by mohla mariť vyšetrovanie.

Prokurátorka žiadala väzbu aj z dôvodu, že by Cviková mohla pokračovať v trestnej činnosti. Sudca Pulman to neakceptoval, argumentoval tým, že obvinenej bol dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu.

Cviková najskôr ako advokátka pôsobila v dozornej rade spoločnosti HM Invest, ktorá je blízka Pente a spomína sa v spise Gorila, potom bola riaditeľka sekcie právnych služieb ministerstva spravodlivosti a neskôr sa z nej sudkyňa.

Štyroch usvedčuje iba Sklenka

„V prípade obvinených Eugena Palástyho, Richarda Molnára, Miroslava Mojtu a Ladislava Mojžiša je nutné priznať, že dôvodné podozrenie v tomto štádiu konania voči nim vyplýva  v podstate výlučne z výpovede svedka Sklenku,“ skonštatoval v uznesení sudca Pulman, ktorý rozhodoval o väzbe.

Pripomenul, že pri rozhodovaní o väzbe nejde o rozhodnutie o vine a treste, na existenciu materiálnej podmienky väzby je potrebné, aby zistené skutočnosti nasvedčovali tomu, že skutok bol spáchaný, má znaky trestného činu a je podozrenie, že ho spáchal obvinený. Za dôkaz v tomto štádiu konania je podľa neho možné považovať aj osamostatnenú výpoveď svedka Skelnku.

Pulman svedkovi Sklenkovi uveril aj z dôvodu, že vo výpovedi spomína informácie,ktoré dovtedy neboli orgánom činným v trestnom konaní známe a súčasne usvedčuje aj sám seba.

Sudca Molnár v prospech Zosroslava Kollára

Podľa Pulmana u obvineného Richarda Molnára existujú dôvody kolúznej väzby a aj dôvody preventívnej väzby, aj keď obvinený deklaroval, že sa hodlá vzdať funkcie sudcu, v čase rozhodovania  o väzbe ešte sudcom bol.

Pulman prihliadal v rozhodnutí na výpoveď Sklenku, že ho mal žiadať, aby rozhodol v prospech určitej strany konania, najmä v prospech advokáta Zoroslava Kollára. Sklenka tiež vypovedal, že takto sa choval Molnár pravidelne, z tohto dôvodu by jeho ponechanie na slobode podľa Pulmana nezabránilo k páchaniu ďalšej trestnej činnosti.

U obvinených Eugena Palástyho a Miroslava Mojta sú dané dôvody kolúznej väzby a aj preventívnej.  Pulman sa opäť odvoláva na výpoveď Sklenku, podľa ktorej mal advokát Mojto úzko spolupracovať so sudcom Krajského súdu v Bratislave Palástym, pre ktorého mal prijímať úplatky a to nie len v skutku, pre ktorý je teraz stíhaný. Ich vzťah existuje už dlhšiu dobu a neobmedzil sa iba na jeden skutok. Podľa Pulmana je preto potrebné zabrániť ich vzájomným dohodám.

Iba ich zoznámil

V roku 2016 v hoteli West v Bratislave zoznámil obvinený podnikateľ Ladislav Mojžiš sudcu Sklenku s Marianom Kočnerom.

Sudca Pulman v uznesení poukazuje na to, že následne už v kontakte neboli a ani z iných dôkazov nevyplýva, že by obvinený Mojžiš mohol mariť zisťovanie skutočností závažných pre trestné konanie a prihliadol aj na to, že Kočner je vo väzbe v inej trestnej veci. Nevidel tak žiadne dôvody na väzbu Mojžiša.

Bojí sa Kočnera, prizanala sa

U obvinenej Miriam Repákovej nie je podľa Pulmana dôvod kolúznej väzby, tak ako žiadala prokurátorka a prepustil ju na slobodu. Repáková rozhodovala ako sudkyňa v Kočnerovej  kauze Technopol. (Jej exmanžel advokát Dušan Repák zastupoval HZDS v spore o zrušenie Špeciálneho súdu.- pozn. autorky).

Repáková rozhodla o tom, kto sa mal stať akcionárom spoločnosti Technopol Servis rozsudkom pre zmeškanie, zákon to nepripúšťa. Urobila to napriek upozorneniu a nekonala na základe skutkového a právneho stavu, ale na základe odporúčania Sklenku v prospech Mariana Kočnera.

V prospech opačnej strany sporu mala podľa uznesenia prokuratúry o obvinení konať ďalšia obvinená sudkyňa - podpredsedníčka najvyššieho súdu Jarmila Urbancová, Ústavný súd SR však nedal súhlas na jej väzobné stíhanie.

Sudca Pulman skonštatoval, že Repáková sa pri výsluchu priznala a prejavila ochotu spolupracovať pri vyšetrovaní prípadu. Prihliadol aj na to, že je osamelou matkou maloletých detí.

Z uznesenia Špecializovaného trestného súdu o väzbe tiež vyplýva, že Repáková mala z Kočnera strach. Bála sa, že bude ovplyvňovať konanie o zverenie jej detí do starostlivosti.

Korupčná kauza v justícii: Kto je z čoho obvinený? Kto je vo väzbe a kde sedí? Kto je na slobode?

 • Marian Kočner je vo väzbe pre kauzu zmenky televízie V Markíza. V tomto korupčnom prípade je obvinený z trestného činu zasahovanie do nezávislosti súdu a podplácania.

     Týchto vzal sudca do väzby

 • Bývalá štátna tajomníčka a sudkyňa Krajského súdu v Bratislave Monika Jankovská je obvinená z prijímania úplatku, podplácania, vo väzbe je z dôvodov obavy, že by ovplyvňovala svedkov v ústave v Banskej Bystrici. Prokurátor dal sťažnosť pre neuznanie dôvodov na preventívnu väzbu, teda že by mohla pokračovať v trestnej činnosti. Sťažnosť podala aj obvinená.
 • Sudca Krajského súdu v Bratislave Eugen Palásthy je obvinený z prijímania úplatku a vo väzbe je z dôvodu obavy, že by ovplyvňoval svedkov a pokračoval v trestnej činnosti v ústave Banskej Bystrici. Obvinený podal sťažnosť.
 • Sudkyňa Okresného súdu Bratislava 1 Denisa Cviková je vo väzbe z dôvodu, že by ovplyvňovala svedkov v ústave v Ilave. Prokurátor podal sťažnosť pre neuznanie dôvodu preventívnej väzby, sťažnosť podala aj obvinená.
 • Sudca Krajského súdu v Bratislave Richard Molnár je obvinený z podplácania a vo väzbe je dôvodu obavy, že by ovplyvňoval svedkov v ústave v Nitre. Obvinený podal sťažnosť.
 • Advokát Miroslav Mojto je obvinený z podplácania a je vo väzbe vo z dôvodu obavy, že by ovplyvňoval svedkov a pokračoval v trestnej činnosti v ústave v Leopoldove. Obvinený podal sťažnosť.

O Sťažnostiach bude rozhodovať Najvyšší súd SR.

Za mreže ich neposlal

 • Sudkyňa Okresného súdu Bratislava 5 Zuzana Maruniaková je obvinená z prijímania úplatku, zneužívanie právomoci verejného činiteľa a nebola vzatá do väzby. Prokurátor podal sťažnosť.
 • Bývalá sudkyňa Miriam Repáková je obvinená zo zneužívania právomoci verejného činiteľa nebola vzatá do väzby. Prokurátor podal sťažnosť.
 • Podnikateľ Ladislav Mojžiš je obvinený z podplácania, nebol vzatý do väzby. Prokurátor podal sťažnosť.

 O Sťažnostiach bude rozhodovať Najvyšší súd SR.

Ústavný súd SR nevydal súhlas na väzobné stíhanie týchto sudcov:

 • Sudkyňa Krajského súdu  Bratislava Andrea Haitová je obvinená z podplácania.
 • Sudca Okresného súd Bratislava 5 Dušan Srogončík je obvinený zo zneužívania právomoci verejného činiteľa.
 • Podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR, poverená vedením súdu Jarmila Urbancová je obvinená z podplácania.
 • Expredseda Krajského súdu v Bratislave Ľuboš Sádovský je obvinený zo zasahovania do nezávislosti súdu.
 • Sudkyňa, Okresný súd Bratislava 1 Katarína Bartalská je obvinená z prijímania úplatku.
 • Sudkyňa Okresného súdu Bratislava 1 Gabriela Buľunášová je obvinená z prijímania úplatku.
 • Expredseda súdu, sudca, Okresný súd Bratislava 3- prerušený výkon funkcie a v súčasnosti advokát David Lindtner je obvinený z podplácania.
 • Sudkyňa, Okresný súd Bratislava 1 Angela Balázsová  je obvinená pre zasahovanie do nezávislosti súdu.

Prokurátorka nežiadala väzbu

 • Advokátka, správkyňa konkurznej podstaty Eva Timár Myjavcová  je obvinená pre zasahovanie do nezávislosti súdnictva.
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Dobré ráno

Dobré ráno: Monika Jankovská sa chce dohodnúť s políciou

Štátna tajomníčka zrejme chce spolupracovať.

Stĺpček Zuzany Kepplovej

Vždy sa dá počítať s vypätím všetkých síl

Krajčí počas testovania videl "silného ducha slovenského národa".


Už ste čítali?